Třídění a třídící aktivity v rozvoji dětí

Děkujeme mnohokrát za sdílení a sepsání pár informací z oboru předškolní pedagogiky přímo od učitelky z praxe s vystudovanou speciální pedagogikou (mimo jiné také se zkušeností práce s dětmi s kombinovaným postižením), věříme, že by mohly být zajímavé pro všechny, kteří se zajímají o rozvoj svých dětí... Zde na téma třídění hrou.

Schopnost třídit a její potřeba rozvoje u dětí

Nevědomé schopnosti třídit si můžeme u dítěte všimnout již od útlého věku. Nejčastěji dochází ke třídění hraček, a to na základě oblíbenosti (nejoblíbenější a méně oblíbené) nebo líbivosti (líbivé a nelíbivé). V okolí dítěte také dochází ke třídění nejrůznějších věcí, čehož je svědkem. Pozoruje maminku, jak třídí prádlo podle barev a následně rozděluje oblečení mezi členy rodiny, tatínka, jak si třídí nářadí. Vidí, že se příbory rozdělují do různých přihrádek a talíře se skládají podle velikostí, že boty patří do botníku, pečivo není to stejné jako ovoce, ponožky se párují... 

Schopnost třídit úzce souvisí se správným vývojem zrakového vnímání. Vývoj zrakového vnímání však probíhá souvisle také s vývojem ostatních smyslů, motoriky, řeči i rozumu. Z hlediska vývoje se zhruba okolo 2 až 2,5 roku u dítěte projevuje vědomé třídění a rozdělování věcí. Samozřejmě berme v potaz, že každé dítě je jiné, a tak je rozmezí pouze orientační. V tomto věku však dítě většinou roztřídí základní domácí potřeby například příbory, přiřadí k sobě dva tvary, dvě barvy nebo velikosti. Také by mělo roztřídit dva páry obrázků. Zhruba ve 3 letech by mělo poznat vlastní oblečení a třídit ho od cizího. Okolo 3,5 let by mělo následně dokázat roztřídit základní barvy a až pět párů obrázků (Michalová, 2007).

PSD081-Tridici krabicky postak barvy-trideni hra barvy PSD071-Třídící-boxy-třídíme-barvy-vkládačka-hra-4 PSF109-Tridici-boxy-Dopravni-prostredky-trideni-doprava-hra-loto-3 PSD001-Kuchynske-spotrebice-tridici boxy-trideni-kategorizace-montessori-eduhry-2 PSF113-Trideni-boxy-Pejsci-velikosti-maly-velky-eduhry-11

Tím, že dítě zapojíme do domácího každodenního dění, tuto schopnost podpoříme, aniž by dítě tušilo, že se něco učí. Je dobré dítě od útlého věku vést k tomu, aby nám pomáhalo s tříděním prádla, s úklidem nádobí, s tříděním odpadků atd. Ač se na první pohled může tato schopnost zdát nepříliš důležitá, opak je pravdou. Pokud dítě nedokáže roztřídit nejjednodušší a nejzákladnější předměty a nebude schopno odlišit ani jednotlivé tvary či barvy, projeví se to velmi rychle ve škole neschopností odlišit od sebe písmena, čísla a tvary.  

Opět je důležité tuto schopnost u dítěte rozvíjet hravou formou a ne drilem. Jak již bylo zmíněno výše, k procesu třídění můžeme využít předměty z domácího prostředí a také si můžeme mnoho pomůcek vyrobit sami. Pokud však chceme přeskočit proces vlastní výroby, na internetu jsou k dostání velmi pěkné a kvalitní materiály. Na stránce Eduhry.cz lze najít pestrou nabídku nejrůznějších pomůcek zaměřených právě na schopnost třídění. Za zmínku určitě stojí krásně zpracované třídící boxy. Ty mají na stránce svou vlastní sekci a zaměřují se například na zvířata, oblečení, barvy, pojmy malý x velký, dopravní prostředky, domácí spotřebiče, ovoce a zeleninu. Nutno podotknout, že při práci s třídícími boxy netrénuje dítě pouze tuto schopnost, ale procvičuje také velmi potřebnou jemnou motoriku, zrakové vnímání, logické myšlení a v neposlední řadě si rozšiřuje slovní zásobu a upevňuje nové pojmy. Malý tip: k třídícím boxům Pejsci a Dopravní prostředky si můžete stáhnout vhodné zvukové doprovody (zvuk polykání jídla, zvuk vzletu letadla, plavby lodi, start rakety atd.), které můžete spustit pokaždé, když dítě vhodí správný dílek a činnost mu tak ještě více ozvláštnit. Spoustu třídících boxů má v balení také navíc vkládací destičky nebo podložky pro využití ke hře Loto, což umožňuje další využití zakoupeného materiálu. Všechny třídící boxy vybízejí také k povídání si s dítětem a napomáhají jeho komunikačním schopnostem. Můžeme se ptát, jestli už na živo konkrétní zvířátko vidělo, kde ho potkalo, zda už někdy jelo tímto dopravním prostředkem, jaké ovoce má nejkyselejší chuť, co z nakoupených surovin dáváme u nás doma do lednice, jaké oblečení nosíme v létě/zimě atd. Z ostatních pomůcek (mimo třídící boxy) určených k procvičování třídění stojí za zmínku určitě Máma a mládě (domácí i divoká zvířata). Dítě se učí pojmenovávat jednotlivá zvířata i s jejich mláďaty a zároveň dokázat rozlišit, zda se jedná o zvířata domácí či divoká. Velmi vhodné jsou také logické tabulky, ať už zaměřené na tvary a barvy nebo počítání a barvy.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli pomůcku, určitě nesáhnete vedle. Materiály jsou barevné, veselé a ihned zaujmou. A když už má dítě u konkrétní pomůcky třídění osvojené, je dobré zaujmout pozici nezkušeného spoluhráče a nechat dítě, aby vás učilo, jak se to správně dělá. Můžete naschvál házet dílky do špatného boxu a sledovat, zda vás dítě opraví. Věřte, že bude nadšené, pokud bude moci pro jednou naučit něco ono Vás! 😊                

Mgr. Monika Bartesková

Zdroje:

MICHALOVÁ, Zdeňka. Vývoj dítěte v některých oblastech od narození do zahájení školní docházky. Metodický portál: Články [online]. 10. 04. 2007, [cit. 2024-01-15]. Dostupný z WWW:<https://clanky.rvp.cz/clanek/1266/VYVOJ-DITETE-V-NEKTERYCH-OBLASTECH-OD-NAROZENI-DO-ZAHAJENI-SKOLNI-DOCHAZKY.html>. ISSN 1802-4785.

PSF135-Tridici-kolo-barvy-tvary-tridici-boxy-montessori-eduhry-4 PSF129-Třídící-boxy-třídíme-odpad-popelářské-auto-hra-4